#000000
1
0
Serveis
107

Aprovada per Ple la nova imatge corporativa de l'Ajuntament de Vilanova

El passat Ple ordinari es va aprovar la nova imatge corporativa de la institució municipal (Ajuntament).

Amb aquesta modificació, es pretén anar a la vanguarda del disseny actual, mostrant una imatge municipal més clara, senzilla i moderna, sempre mantenint la simbologia de l'escut heràldic tradicional -el qual estarà present en emblemes, espais i els estendards que corresponga-. Així doncs, es pretén enfortir la imatge del municipi i millorar la identitat corporativa de l'Ajuntament, a més de diferenciar la imatge del poble de Vilanova d'Alcolea de la institució municipal.

Per tant, ha quedat resolt:
1. L'aprovació de la nova imatge corporativa de l'Ajuntament de Vilanova d'Alcolea.
2. L'actualització de tots els formats i espais on s'utilitza la imatge corporativa de l'Ajuntament: membrets, xarxes socials, documentació administrativa, etc.
3. Facultar a l'Alcaldia per al desenvolupament del present acord, la seua publicació oficial i la remissió als organismes públics que corresponga.

 

Etiquetes