#000000
1
0
Serveis
139

Agència AMICS

OFAPEM

 

L'Oficina d'Atenció a les Persones Migrants -OFAPEM- de Vilanova d'Alcolea naix amb la intenció de treballar de forma concreta i especial a cinc àrees d'acció que són imprescindibles per a la inclusió efectiva de les persones. Per tot açò, una de les funcions més importants de les professionals serà desenvolupar els protocols d'acollida i l'orientació individualitzada de les persones migrants en l'accés als diferents serveis públics i la seua coordinació:

 • Educació i cultura
 • Salut
 • Vivenda i Mobilitat
 • Ocupació i Inserció Sociolaboral
 • Serveis Socials i Desenvolupament Comunitari
 • Igualtat i Diversitat
 • Assessorament i orientació legal

 

Vilanova d'Alcolea és un municipi de semiinterior de la comarca de la Plana Alta amb una superfície de 68.4 km². Com a municipi de la Plana Alta gaudeix de temperatures suaus i poc de relleu (el casc de la població està a 344 m del nivell del mar) que permeten, junt amb la seua gran extensió, rendibilitzar les explotacions agropecuàries.

 

Al llarg dels últims anys, la població de Vilanova d'Alcolea ha experimentat canvis importants: canvis socials i demogràfics que s'han produït i que es produiran degut a la previsió de creixement econòmic i urbanístic del municipi, a més tenint en compte la imminent posada en funcionament del treball i de la vivenda residencial. De la mateixa forma han crescut les visions positives i negatives de la immigració. Visions negatives que en molts dels casos són produïdes per la presència d'estereotips i desinformacions de la societat sobre la població immigrant.

 

Són molts els que han trobat i trobaran en aquest poble un lloc on viure i conviure. I precisament, tenint en compte aquest aspecte, des de l'Ajuntament de Vilanova d'Alcolea s'elabora el Pla d'Immigració, amb el fi d'emprendre la iniciativa d'abordar el fenomen de la immigració com un dels eixos prioritaris i transversals de la seua política municipal, com a via per a garantir la convivència, la igualtat, la pluralitat, la participació democràtica i el progrés social en el futur, necessàriament intercultural, del poble de Vilanova.

 

La integració implica el reconeixement de la ciutadania, i la vertadera integració no es poden aconseguir a través de l'assegurança d'una sèrie de serveis mínims, sinó a través del reconeixement de drets, d'assumpció de deures i de la inclusió de les persones immigrants en la comunitat receptora.

L'Objectiu general persegueix:

Trencar l'espiral d'exclusió que de forma especial afecta a les persones migrants, ordenant, fomentant i desenvolupant, per part dels poders públics autonòmics, totes les acciones necessàries per a la seua consecució.

Com a objectius específics, trobem:

 • Fomentar la cohesió social del fortaleig de la convivència, la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància.
 • Garantir l'accés normalitzat de la població immigrant als serveis de protecció oficial.
 • Facilitar la inserció sociolaboral de les persones immigrants i la tornada de les persones emigrades, especialment, els joves.
 • Garantir l'accés i l'atenció sanitària de la població migrant.
 • Garantir la inclusió de la població immigrant en el sistema educatiu en plenes condicions d'igualtat, trencant les segregacions i discriminacions que pogueren haver. També a la població adulta, especialment, a les dones.
 • Garantir l'accés a la vivenda digna per part de la població migrant.
 • Promoure accions de cooperació al desenvolupament en els països d'origen dels col·lectius immigrants amb major presencia en la Comunitat Valenciana.
 • Garantir la informació dels drets i deures de les persones emigrants als països d'acollida.