#000000
1
0
Serveis
126

Agenda 21 de la Cultura

AGENDA 21 DE LA CULTURA

 

Amb l'objectiu de fomentar la Participació Ciutadana, en l'any 2008, sorgeix el projecte denominat Agenda 21 de la Cultura de Vilanova d'Alcolea. Gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament de la localitat i la Universitat Jaume I, qui tutoritza el procés d'implementació d'aquest instrument per als ciutadans, perquè ells són, realment, el motor d'aquest procés.

Encara que el preàmbul de l'Agenda 21 de la Cultura vincula aquest document a les ciutats, considerem que la realitat rural actual permet assumir i implantar a escala local gran part dels seus principis; és més, pensem que la implantació de l'Agenda en els municipis rurals, com és el cas de Vilanova d'Alcolea, pot generar dinàmiques amb un alt poder de transformació de la realitat sociocultural i pot ser el camí que ens portarà a la solució de part de les tensions que afecten als pobles. Amb un projecte estratègic multicultural, global, respectuós amb l'entorn, amb la minoria, sense dubte es reforçarà el potencial de desenvolupament que té el territori, i des d'aquesta posició de força es podran fer front als reptes del futur amb més garanties d'èxit.

Es parteix d'un anàlisi de la realitat particular, de les especificitats locals del municipi, els límits i carències que actualment existeixen en Vilanova d'Alcolea, els perfils dels tècnics implicats en la gestió de projectes i el caràcter formatiu i col·laboratiu que apareix a aquest projecte, entre l'Ajuntament de Vilanova d'Alcolea i la pròpia Universitat Jaume I (representada pel Programa d'Extensió Universitària, la qual tutoritza el projecte). El que es pretén amb aquest projecte, o alguns dels objectius principals de l'Agenda 21 de la Cultura de Vilanova d'Alcolea, són:

  1. Portar a terme un estudi que diagnostique la realitat del panorama cultural a la localitat de Vilanova d'Alcolea, on es portarà a terme la implantació de l'Agenda 21 de la Cultura. Prevenir la possibilitat d'introduir en aquest estudi la participació dels 4 grans de la intervenció:

1. Administració (local i supralocal, a través de "pulió", *tiquets que incideixen sobre el territori).

2. Tècnics (professionals participants que tinguen responsabilitats en programes).

3. Agents socials (associacions, comunitat escolar, iniciativa privada, indústries culturals, creadors).

4. Públic en general.

 

B. Establir les diferents connexions entre els eixos transversals que aporta L'Agenda amb el conjunt de l'activitat cultural de Vilanova d'Alcolea.

1. Analitzar amb detall els objectius de cada programa portat a terme i la seua evolució i avaluació, i determinar així els enllaços als quals es refereix B.

2. Propiciar la presència d'experts que contrasten aquests continguts i els seus resultats amb els realitzats a l'interior de cada organització, i enriquir d'aquesta manera la transversalitat per a futurs programes.