#000000
1
0
Serveis
152

Espai 7/24

ESPAI 7/24

 

L’objectiu d’aquest servei és implementar un canal de comunicació eficient i eficaç pel que el ciutadà pot traslladar incidències o deficiències a l’ajuntament, promovent al mateix temps la participació ciutadana en la gestió municipal.

A través d’aquest servei el municipi oferirà als seus ciutadans un servei de recollida d’incidències 24 hores al dia, 7 dies a la setmana que centralitza totes les incidències per a una gestió més ràpida i eficaç.

Per a recollir les incidències s’habilitarà un formulari en aquest espai perquè la ciutadania puga comunicar-se amb l’Administració.

Aquest es veurà complementat amb un número de telèfon, que mitjançant aplicacions de xat, facilitarà l’intercanvi de la informació.