#000000
1
0
Serveis
132

Missions interculturals

MISSIONS INTERCULTURALS

 

Missions interculturals és un projecte de participació comunitària en educació, cultura i desenvolupament local que pretén provocar un intercanvi de mirades al voltant de la realitat local dels municipis els quals s'aplica en la seua primera edició: Vilanova d'Alcolea i Sant Mateu. A part d'iniciar un camí cap a la transformació social d'aquesta realitat amb l'objectiu de superar les problemàtiques existents en les dues poblacions.

El projecte es porta a terme dins del Seminari Garbell, un espai d'aprenentatge cooperatiu i d'intercanvi d'experiències, en el qual hi ha professionals del desenvolupament local, educació i gestió social i cultural, que treballen en les comarques de Castelló, mitjançant posicionaments d'investigació-acció.

En aquesta investigació comunitària intervenen tres grups: el grup investigador, els membres dels col·lectius locals implicats i el grup de voluntaris que visiten els pobles. El grup investigador està compost per professorat del departament d'educació, tècnics de cultura i desenvolupament local i tècnics del Servici d'Activitats Socioculturals. Els altres dos grups, els vertaders protagonistes, estàn configurats per: el grup de veïns i veïnes que participen amb el projecte -era necessari que aquest grup fos capaç d'expressar problemes i els desitjos de transformació de les comunitats locals i que al mateix temps, fos capaç d'acollir, a persones desconegudes-, i el grup denominat nòmada, compost per alumnat de Magisteri i del Màster de la Pau de la Universitat Jaume I, per voluntaris de la Creu Roja de Castelló i per membres del Casal Popular de la mateixa ciutat -aquest havia d'estar format per un conjunt heterogeni i extern de persones interessades a participar en el procés-.

Els dos grups s'acosten al projecte des de mirades diferents: una interna i rural, i l'altra externa i de caràcter més urbà. Ambdues constituïdes per a observar, debatre, reflexionar i definir els desitjos de futur.

La denominació de nòmada es refereix al caràcter dinàmic i divers de la cultura: totes les persones al llarg de les seues vides, veuen canviar les seues identitats culturals mitjançant el contracte amb altres. L'espai local - la ciutat, el barri o el poble- és fonamental per a la producció d'aquests canvis.

La interacció social en el marc local es redueix a aquells que habiten contínuament aquests entorns, els processos culturals es tornaran cada volta més estàtics i uniformes. El component humà extern i el contacte amb altres realitats és, en aquest sentit, fonamental. Aquestes qüestions ens acosten a la qualitat itinerant del nòmada, el qual aporta la seua visió i els seus significats del món des d'un posicionament d'intercanvi, i mai com imposició.