#000000
1
125
Serveis
125

Participació ciutadana

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

La participació ciutadana en l'àmbit públic deriva d'una contradicció entre poders. És planteja en la mesura que hi ha un poder (Estat, Administració pública) i un no poder (ciutadans) que vol participar, és a dir, tindre lloc o exercir algun aspecte d'aquest poder i, en definitiva, tindre més poder (ja siga per mitjà de la informació, el control, la participació en la gestió, etc.).

Participar és això: participar en alguna cosa en la qual hi ha diferents parts, ser partícip de.  

A Vilanova d'Alcolea entenem que PARTICIPACIÓ CIUTADANA  és el conjunt d'activitats, procediments i tècniques per les quals la població intervé en els assumptes públics que l'afecten.

Si participar és formar part d'alguna cosa en la que hi ha diferents parts (administració/administrats) la relació dependrà del poder de cada part. Si el poder d'uns és total i el dels altres quasi nul, la participació serà molt difícil. El que s'atorga graciosament per qui exerceix el poder.

En definitiva, un sistema és més democràtic en la mesura que els ciutadans tenen, individualment i col·lectivament, vertader poder, que no són mers súbdits, sinó més subjectes.

L'objectiu que persegueix la participació dels ciutadans en els assumptes públics no és altre que donar contingut i ampliar la democràcia (recordem que democràcia significa "govern del poble").