#000000
1
0
Serveis
129

Registre d'Associacions

REGISTRE D'ASSOCIACIONS

 

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA D'ALCOLEA.

Documentació a presentar:

  • Sol·licitud d'inscripció (amb les dades de l'associació i la persona de contacte).
  • Còpia dels Estatuts de l'Associació.
  • Certificació d'inscripció en el Registre General d'Associacions i en altres Registres públics.
  • Relació de les persones que ocupen càrrecs directius (Junta Directiva).
  • Programa d'Activitats de l'any en curs.
  • Pressupost orientatiu de l'any en curs.
  • Certificació del nombre de socis.
  • Fotocòpia del C.I.F.

 

TERMINI: Al llarg de l'any. 
LLOC: Ajuntament, a l'Agència de Desenvolupament Local.