#000000
1
0
Serveis
149

Reserva de fauna silvestre. Barranc de les Passeres

BARRANC DE LES PASSERES

 

La Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, va declarar nova Reserva de fauna silvestre a la província de Castelló el Barranc de les Passeres, paratge ubicat en el transcurs del Riu Vilanova. El Barranc de les Passeres té una superfície de 4,88 hectàrees i és de domini públic-hidràulic.

Aquest espai té la qualificació de Reserva de Fauna, perquè alberga valuoses poblacions d'amfibis com el renoc comú (bufo bufo), el renoc corredor (bufo calamita) i la tortuga europea (emys orbicularis) catalogada en perill d’extinció.

També habiten diferents espècies de libèl·lules.