#000000
1
0
Serveis
150

Ruta de l'Aigua: les Sénies

RUTA DE L'AIGUA: LES SÉNIES

 

Ruta d’un recorregut de 4 km i que discorre pel tram del Riu de Vilanova, on es troba gran part del patrimoni hidràulic del municipi, amb un total de 27 sénies, 13 pous i dues basses. Aquestes infraestructures agafaven l’aigua del riu i eren una ferramenta de subsistència per a moltes famílies vilanovines, en facilitar el cultiu de la terra.

La majoria de la superfície del terme de Vilanova d’Alcolea no amaga aigua. I si ho fa, aquesta es troba a una profunditat massa gran, perquè en èpoques pretèrites es poguera accedir-hi. Per tant, l’aigua s'havia de recollir de la superfície, com plou i s’escorre per terra, captant tota la possible en el menor temps. Un dels elements que contribuïen a fer transitables els camins que passaven per sobre i possibles habitatges que els acostarien, són algunes de les construccions hidràuliques, gràcies a la concentració i conservació de l’aigua de la pluja.

Aquesta necessitat de recollir l'aigua de pluja, emmagatzemar-la i conservar-la en estat idoni per a ser consumida per l’ésser humà, ha sigut una qüestió de vital importància en aquells llocs on era impossible la perforació d'un pou d’aigües permanents.

Aquest treball tracta sobre aquelles màquines que avui en dia han desaparegut i, que tradicionalment s’utilitzaven en el terme de Vilanova d’Alcolea per a aconseguir, emmagatzemar o elevar l’aigua pel risc de parcel·les de terra de secà. Ens referim concretament als aljubs, molins, pous, abeuradors, sénies i forns. Aquells mecanismes han sigut substituïts per altre tipus d’equips que pugen l’aigua a nivells més alts i aporten un major cabal de litres d’aigua per minut, que són els actuals motors de rec.