#000000
1
0
Serveis
138

Servei de dependència

SERVEI DE DEPENDÈNCIA

 

El Servei per a l'Atenció a la Dependència és l'encarregat d'atendre el dret a la promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència, que està reconegut per llei des de l'1 de gener de 2007, i que porta aparellada el desenvolupament de diversos serveis i prestacions.

Les persones majors dependents, les persones amb diversitat funcional física o intel·lectual i els menors de 3 anys amb problemes de dependència, són els principals destinataris d'aquestes prestacions, de les que poden gaudir aquelles persones que comptem amb la nacionalitat espanyola o amb el permís de residència.

La llei també estableix una residència mínima de 5 anys a Espanya, dels quals 2 deuran ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, i en el cas dels menors de 3 anys aquests requisits s'exigiran a la persona encarregada de la seua guarda i custodia.