#530437
2
0
Serveis
174

Via Augusta

VIA AUGUSTA

 

Durant el domini romà s’estableix el sistema de comunicacions més perfecte de l’Edat Antiga. Es va construir una xarxa de calçades o vies ràpides i segures que servien per a enllaçar els punts més distants amb el centre de l’Imperi: Roma. Per ella circulaven funcionaris, mercaders, esclaus i altres viatgers. La que passa per Vilanova d’Alcolea unia Gades (Cadis) amb Roma. Per ella circulaven l’oli, el blat, cavalls, etc., cap a la Roma Imperial.

Aquesta via passava per molts pobles i ciutats de la nostra Comunitat com Saetabis (Xàtiva), Valentía (València), Saguntum (Sagunt) i Ildum (Vilanova d’Alcolea).

En la partida de l'Hostalot van trobar un mil·liari, aquest era un senyal informativa per a calcular les distàncies en les vies de comunicació més importants. També eren una forma d’advertir a la gent qui manava i per què. Es posaven cada ú a una distància d'una milla romana de l’altre. Una milla equival a 1481, 5 metres. Aquest mil·liari va ser instal·lat junt amb la Via Augusta al 214 de la nostra era. Està fet en època de Caracala. És de pedra arenosa, de 2,70 metres d’altura i 0,62 metres de diàmetre, i ens indica que des de l’inici de la Via, en els pioners, fins al mil·liari hi ha una distància de 283.000 passos.

Als baixos de l’Ajuntament de Vilanova d’Alcolea ho podem trobar exposat al públic.