#530437
2
0
Serveis
175

Ildum

ILDUM

 

Durant el segle I de la nostra Era totes les terres que rodejaven el Mediterrani es trobaven sota el domini d'una mateixa ciutat, Roma. Des de la seua ubicació en el centre de la península Itàlica, exercia un estricte control de totes aquestes regions i pobles, repartits en províncies.

Per a mantenir el seu domini havia traçat una extraordinària xarxa de sòlides calçades, denominades Vies. Aquestes partien del Fòrum de Roma (cor de la mateixa ciutat) i s’estenien cap a N – S – E – O.

Perfectament traçades, construïdes, senyalitzades i mantingudes servien perquè per elles es van poder desplaçar amb celeritat els exèrcits de Roma. Però també perquè gent de diverses províncies, mercaders, esclaus i funcionaris van poder viatjar amb seguretat.

Una d’aquestes vies era la Via Augusta que unia la mateixa Roma amb Gades (Cadis), transcorrent paral·lela en el Mediterrani per la costa d'Hispana. Per ella afluïen a Roma el coure i l’estanc Hispànic, olives, blat, cavalls, etc.

Al llarg de la Via Augusta es van construir mansions on els viatgers podien descansar o canviar els cavalls. Un servei perfectament establert que assegurava la comunicació regular de correspondència i encàrrecs. La mansió solia tindre a la planta baixa el rebedor, el pati i un jardí; a la dreta del pati, habitacions dels viatgers, a l’esquerra del pati, el menjador, la cuina i el magatzem. A la primera planta estaven les habitacions dels propietaris.

A Vilanova d’Alcolea tenim la mansió Ildum, a la partida de l’Hostalot. En aquesta s’ha fet una excavació de 600 , s’ha documentat restes arquitectòniques i materials diversos que pertanyen als segles II i III de la nostra era, entre els quals destaca un soterrament corresponent a una dona jove, que tenia una mà col·locada al pubis, mentre l’altra sostenia un got menut de vidre. A l’altura del pit van ser recuperades dues agulles d’or macís, amb les quals al seu moment sostenia el sudari. Antonio Villanovus Tomeis Fillus Tibernarius era l’amo de la tasca de la mansió d'Ildum a la província Tarraconense al 9é any del govern de Neró.

Al costat de la mansió d'Ildum i la Via Augusta, es va localitzar un mil·liari. Està fet de pedra arenosa, té una altura de 2,70 m i un diàmetre de 0,62 m.

Es va realitzar a l'època de Caracala, al 214 indicant la distància de 283.000 passos des de l’inici de la Via en els Pirineus. Aquesta dada permet situar el topònim d'Ildum a Vilanova d’Alcolea.

Les restes d’aquest assentament romà pareix correspondre amb l’estació d'Ildum, la més important entre Saguntum (Sagunt) i Dertosa (Tortosa), denominada en fonts escrites d'època clàssica, hipòtesi que avala la informació escrita que conté el mil·liari i la importància i extensió de les restes arquitectòniques descobertes.