Ajuntament de Vilanova d'Alcolea

Climatologia

La comarca que es troba inclòs el Terme Municipal de Vilanova d'Alcolea, posseeix un clima pertanyent a la franja de transició entre el clima de la plana litoral septentrional valenciana i el clima de muntanya predominant en les estivacions del NW pel que comparteix característiques d’ambdós sectors veïns.

Una característica tèrmica típica de la zona és la produïda per l’existència d’una depressió tancada entre els contraforts pre i litorals, en la qual queden retingudes, temporalment, porcions de masses d’aire que predisposen l’aparició d’inversions tèrmiques.

El règim anual de precipitacions és típicament mediterrani, amb màxims tardorencs i acusats mínims estivals, amb valors mitjos anuals entre 600 i 700 mm.

Per a obtenir una descripció aproximada de les característiques climatològiques del Terme Municipal de Vilanova d'Alcolea, s’han tingut en consideració les dades procedents de l’estació meteorològica situada en la localitat de Sant Mateu (Sant Mateu, H.S.8-511A).

Aquesta decisió s’ha pres sobre la base de les següents consideracions:

 • Similitud quant a situació relativa i orientació respecte a sistemes muntanyencs de certa entitat de l’estació de Sant Mateu i l’àrea de territori que ocupa el T.M. de Vilanova.
 • Semblança d’altituds, règims de vents i precipitacions.
 • Dades pluviomètrics complets referits a 15 anys i a 13 anys dels termomètrics.
 • L’observatori de La Vall d'Alba és únicament pluviomètric.
 • L’observatori de Vilafamés, termo i pluviomètric, no posseeix una situació orogràfica assimilable a la de Vilanova.
 • Les dades obtingudes en el d'Alcalá de Xivert es troben notablement marcats per la influència marítima.

Dades climàtiques bàsics:

 • Temperatura mitja del mes més càlid, agost, supera els 22 ºC
 • Temperatura mitja del mes més fred, gener, arriba a els 7,9 ºC.

Segons es descriu en el Atlas Climàtic de la Comunitat Valenciana, el Municipi se situa en la banda en la qual la precipitació mitja anual presa valors entre 600 i 700 mm.

 • El nombre mig anual de dies de gelada se situa en la franja de 10 a 20.
 • La quantitat anual d’hores de sol es troba en un interval de 2.600¬2.700 hores/any, que s’aproximen al 70% del període teòric de insolació.
 • No existeix un registre adequat per al coneixement dels components locals del vent en la zona. Com aproximació citem algunes dades obtingudes en l’estació meteorològica d'Almassora (Castelló):

En general en la província predomina la freqüència NE, que juntament amb els vents del NE i de l'E constitueixen la banda de "Llevant", amb un 25% del total anual de freqüències.

El "Gregal" flanqueja al NE al "Llevant" i és bastant acusat en aquesta zona.

El "Llebeig" suposa aproximadament el 25% de les freqüències anuals.

Classificació climàtica:

 • índex de Thornthwaite: El T, queda inclòs en un tipus climàtic sub-humit humit mesotèrmic amb dèficit moderat a l’estiu.
 • índex de Vernet: Es calcula per a l’estació de referència un valor negatiu de 3,98, classificat com clima submediterràni i mediterrani genuí.
 • índex climàtic de Dantín-Revenga: Pren un valor de 2,22 que permet incloure el T en una zona semi àrida.

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

 

IMATGES PER AL RECORD

Site developed with Drupal