#000000
1
33
Serveis
33

Educació

EDUCACIÓ

 

El servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova d’Alcolea té com a missió, col·laborar amb les administracions educatives en totes aquelles matèries que les lleis i normes de l’Estat i la Comunitat Autònoma li encomanen. En especial: la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria, amb la prevenció de l’absentisme escolar; obtenir els solars necessaris per a la construcció de nous centres docents; coordinar els mitjans personals destinats a la vigilància dels centres docents públics d’educació infantil i primària, etc.

D’altra banda, aquest servei es centra fonamentalment a realitzar i incentivar activitats complementàries, tant per als escolars com per a la comunitat educativa del municipi, de manera directa o en col·laboració amb altres administracions o entitats.

Dins d’aquest apartat s’inclou:

  • El servei d’Escola d’Estiu.
  • Cursos, tallers i accions formatives (no oficials).
  • Col·laboracions amb els projectes educatius de les Escoles Municipals.
  • Projectes del Certamen Escolar, amb diferents temàtiques: des de la literatura, el còmic, la fotografia, etc.